Rzeczoznawca Majątkowy

Aleksandra Zapotoczna

Jestem rzeczoznawcą majątkowym z nr uprawnień 7501, uzyskanym w 2019 roku. Od ponad 8 lat jestem związana ze śląskim rynkiem nieruchomości. Poprzez wieloletnie doświadczenie w branży oferuje profesjonalną usługę wyceny nieruchomości, zgodną z aktualnymi przepisami prawa.

Swoje usługi świadczę na terenie Katowic, jak również w obrębie całej Aglomeracji Śląskiej.

Zapraszam do współpracy,

Tel.: +48 794 130 689

11

Co warto wiedzieć o wycenie nieruchomości

Czym jest wycena nieruchomości i operat szacunkowy ? Kto może wykonać wycenę nieruchomości?
11

Czym jest wycena nieruchomości?

Wycena nieruchomości to określanie wartości nieruchomości polegające na określaniu wartości prawa własności lub innych praw do nieruchomości.

11

Czym jest operat szacunkowy?

Operat szacunkowy zawiera informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń oraz wyniku końcowego.

 

11

Kto wykonuje wycenę nieruchomości?

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa wyceny nieruchomości może dokonywać tylko i wyłącznie rzeczoznawca majątkowy posiadający ważne uprawnienia zawodowe. Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.

Warto wiedzieć

Cele wyceny nieruchomości

 • Sprzedaż, lub zakup – weryfikacja stanu prawnego, bardzo przydatne do negocjacji cen
 • Zabezpieczenia wierzytelności bankowej – potocznie zwane kredytami bankowymi, oraz w sytuacjach zabezpieczania spłat innych zobowiązań finansowych
 • Zniesienia współwłasności, podziału majątku
 • Postępowania spadkowe
 • Postępowania egzekucyjne
 • Rachunkowości
 • Restrukturyzacji przedsiębiorstw
 • Amortyzacji środków trwałych
 • Określenia poniesionych nakładów
 • Ustalenia i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • Ubezpieczenia majątkowe
 • Odszkodowania
 • Postępowań układowych i upadłościowych
 • Ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej
 • Ustalania podatków i innych opłat
 • Wnoszenie wkładów niepieniężnych (aportu) 
 • Uzyskania odszkodowań (np. wywłaszczenie lub czasowe zajęcie nieruchomości, przeprowadzenie przez nieruchomość urządzeń technicznych)

Aleksandra Zapotoczna

Jestem rzeczoznawcą majątkowym z nr uprawnień zawodowych 7501, nadanym przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w 2019 roku.

Ukończyłam studia I i II stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, uzyskując tytuł magistra ze specjalizacją planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomości.  Ponadto jestem absolwentem studiów podyplomowych na kierunku Rzeczoznawca Majątkowy.

Do pracy zawodowej, jako rzeczoznawca majątkowy skierowała mnie pasja do nieruchomości, ciekawa różnorodność i złożoność zagadnień dotyczących nieruchomości, oraz chęć ciągłego zdobywania wiedzy i rozwijania posiadanych umiejętności. Jestem również sygnatariuszem w Śląskim Instytucie Monitoringu i Analiz Rynku Nieruchomości Silesia.

W pracy kieruję się przede wszystkim obowiązującymi przepisami prawa,  rzetelnością oraz wysoką etyką zawodową. Bardzo dobra znajomość rynku nieruchomości, którą nabyłam poprzez wieloletnie doświadczenie pracy w branży umożliwia mi indywidualne i profesjonalne podejście do każdego zlecenia.

Serdecznie zapraszam do współpracy

Proces wyceny nieruchomości

Czyli działania niezbędne do wykonania profesjonalnej wyceny nieruchomości 

Zlecenie wyceny

Ustalenie przedmiotu i celu wyceny, a następnie zawarcie umowy. Umowa może być zawarta w formie ustnej, lub pisemnej – zawierać będzie cel i przedmiot wyceny oraz termin i koszt wykonania usługi wyceny

Dokumenty do wyceny

Przesłanie rzeczoznawcy niezbędnych dokumentów do wyceny (szczegółowe opisane niżej dla poszczególnych typów nieruchomości). Analiza dokumentacji przez rzeczoznawcę majątkowego i skompletowanie (za dodatkową opłatą) wszystkich niezbędnych dokumentów, które nie zostały dostarczone przez klienta.  Kolejno umówienie terminu oględzin nieruchomości

Wizja lokalna 

Przeprowadzenie przez rzeczoznawcę majątkowego oględzin nieruchomości, wykonanie dokumentacji fotograficznej, wykonanie dodatkowych pomiarów jeśli jest to koniecznie (dotyczy to np. starszych budynków, które nie posiadają projektu budowlanego, lub obiekty które zostały rozbudowane i ich układ uległ zmianie)

Weryfikacja stanu prawnego ze stanem faktycznym, zastanym na dzień wizji lokalnej

Wykonanie operatu szacunkowego

Przeprowadzenie przez rzeczoznawcę majątkowego analizy rynku nieruchomości, wybór podejścia, metody i techniki wyceny. Sporządzenie operatu szacunkowego, oszacowanie wartości przedmiotu wyceny

Odbiór operatu

Odbiór przez klienta operatu szacunkowego w formie papierowej – jeśli zajdzie taka potrzeba może on być również wysłany w formie elektronicznej. Dokonanie przez klienta płatności za wykonaną usługę

Cennik usług

Ceny usług wyceny nieruchomości ustalane są zawsze indywidualnie z klientem, w zależności od przedmiotu i celu wyceny, jak również stanu prawnego danej nieruchomości.

Poniżej podane ceny to orientacyjne stawki cenowe dla poszczególnych wycen. Poniższe zestawienie dokumentów stanowi jedynie poglądowy przykład dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia rzetelnej wyceny nieruchomości. 

11

Nieruchomość lokalowa

Nieruchomość lokalowa mieszkalna, lub Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
Od500
 • Nr Księgi Wieczystej lokalu (jeśli jest założona) , lub Nr Księgi Wieczystej gruntu (w przypadku kiedy nie ma Księgi Wieczystej lokalu)
 • Zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej  (z informacją o powierzchni użytkowej lokalu, usytuowaniu na piętrze, układzie funkcjonalnym, oraz tym komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego)
 • Wypis z kartoteki lokalu
 • Umowa kupna-sprzedaży (jeśli została zawarta)
Learn More
11

Nieruchomość gruntowa zabudowana

Cena usługi zależna od rodzaju i stanu zabudowy
Od800
 • Nr Księgi Wieczystej
 • Wypis z rejestru gruntów
 • Wyrys z mapy ewidencyjnej
 • Wyrys z mapy zasadniczej
 • Zaświadczenie o przeznaczeniu w MPZP
 • Pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie budynku do użytkowania
 • Wypis z kartoteki budynków
 • Umowa kupna-sprzedaży, lub inne umowy (jeśli zostały zawarte)
 • Projekt budowlany
Learn More
11

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Cena usługi zależna m.in. od wielkości działki i jej przeznaczenia
Od500
 • Nr Księgi Wieczystej
 • Wypis z rejestru gruntów
 • Wyrys z mapy zasadniczej
 • Wyrys z mapy ewidencyjnej
 • Zaświadczenie o przeznaczeniu w MPZP
 • Decyzja o warunkach zabudowy (jeśli została wydana)
 • Decyzja podziałowa (jeśli dotyczy)
 • Umowa kupna-sprzedaży (jeśli została zawarta)
Learn More
11

Nieruchomości komercyjne

Nieruchomości biurowe, magazynowe, produkcyjne
Od2000
 • Nr Księgi Wieczystej
 • Wypis z rejestru gruntów
 • Wyrys z mapy ewidencyjnej
 • Wyrys z mapy zasadniczej
 • Zaświadczenie o przeznaczeniu w MPZP
 • Pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie budynku do użytkowania
 • Wypis z kartoteki budynków
 • Umowa kupna-sprzedaży (jeśli została zawarta)
 • Projekt budowlany
Learn More

WAŻNE – powyżej podane ceny stanowią jedynie orientacyjne stawki cenowe dla tzw. standardowych wycen – z uregulowanym stanem prawnym, regularnie występujące na rynku nieruchomości. Im bardziej przedmiotowa nieruchomość jest nietypowa, tym więcej czasu rzeczoznawca musi poświęcić na sporządzenie wyceny oraz pozyskanie niezbędnych dokumentów. Przekłada się to bezpośrednio na wzrost cen za wykonanie usługi wyceny nieruchomości.

 

zobacz moje

Świadectwa i Certyfikaty

 • Świadectwo zdania egzaminu

  Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych

  John Dowson
  CEO Of iFin, Financial Corp.
 • Świadectwo

  Nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

  11
  Janete Jones
  CFO Of Apple

Dane kontaktowe

Wycena nieruchomości Aleksandra Zapotoczna
ul. Macieja Jargonia 40
40-748 Katowice
NIP 664 208 10 49

 • +48 794 130 689
 • biuro@aleksandrazapotoczna.pl
 • Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Formularz zgłoszenia do wyceny